Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0203, Naujenes  pagasts, plkst. 9.00

– nekustamais īpašums “Laumiņas”, Nīcgales pagasts, plkst. 9.30

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4462 007 0210, Kalupes pagasts, plkst. 10.00

– dzīvokļa īpašums Nr.2, “Dzelzceļa māja 192.km”, Bundišķi, Sventes pagasts, plkst. 10.30

– nekustamais īpašums “Tīrumi”, Tabores pagasts, plkst. 11.00

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

08.11.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde