Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

– nekustamais īpašums “272”, Daugava, Kalkūnes pagasts, plkst. 09.00;

-nekustamais īpašums “273”, Daugava, Kalkūnes pagasts, plkst. 09.30;

–  zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu  4468 008 0440,  Līksnas pagasts, plkst. 10.00;

– nekustamais īpašums “346A”, Daugava, Kalkūnes pagasts, plkst. 10.30;

– nekustamais īpašums “346”, Daugava, Kalkūnes pagasts, plkst. 11.00;

–  nekustamais īpašums “326”, Daugava, Kalkūnes pagasts, plkst. 11.30.

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00 - 11:30

25.10.2022

Seminārs novada matemātikas mācību jomas skolotājiem