Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

Nekustamo īpašumu izsoles:

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 0491, Kalkūnes pagasts, plkst. 9.00;

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4470 006 0259, Maļinovas pagasts, plkst. 9.30;

– nekustamais īpašums “Krivāni 3”, Krivāni, Kalupes pagasts, plkst. 10.00.

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00 - 10:00

04.10.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde