Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

–  nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4488 004 0169, Sventes pagasts.

– nekustamais īpašums “Rītiņi” ar kadastra numuru 4492 002 0738, Tabores pagasts.

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0190 Biķernieku pagasts.

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 0610, Kalkūnes pagasts.

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0339 Kalupes pagasts.

Konferenču zāle

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00 - 11:00

23.08.2022

Izglītības iestāžu apmeklēšana, lai novērtētu iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam