Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0402 Biķernieku pagasts.

– nekustamais īpašums “Pļavas P” ar kadastra numuru 4486 003 0076, Skrudalienas pagasts.

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0613 “Spārīte 127A” Maļinovas pagasts.

– nekustamais īpašums “Mežmalas” ar kadastra numuru 4450 004 0244, Demenes pagasts.

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 1900 “253”, Daugava, Kalkūnes pagasts.

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 1102 “386”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts.

Konferenču zāle

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00 - 11:30

09.08.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde