Nekustamo īpašumu izsole

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00 - 10:00

22.05.2024

Dzīvokļa jautājumu komisija