‘’Meža takas Bebrenē 2023’’

Tūrisms

Ikgadējais velobrauciens Bebrenē, kurā var spēkiem mēroties gan lieli, gan mazi.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

A. Ruļuks, t. 29853924, ruluki@inbox.lv

10:00

03.06.2023

Tautas mākslas festivāls “Augšdaugava”