Meteņdiena ,,Vizu, vizu,Metenīti…” kopā ar folkloras kopu ,,Neicgalīši”

Kultūra

Nīcgales tautas nams

A.Stikāne t.29177299 kultura@nicgale.lv

14:00

19.02.2023

Meteņu ekspresis “Laižam Metenī!”