Maija dziedājumi un lūgšanas pie ceļmalu krustiem Vaboles pagastā kopā ar etnogrāfisko ansambli „Vabaļis”

Kultūra

Maijs Katoļu Baznīcas kalendārā ir Svētās Jaunavas Marijas mēnesis – laiks, kad Vabolē tiek izpušķoti ceļmalas krusti un notiek maija dziedājumi. Arī šogad, saglabājot  vienu no nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām, lūgsimies pie saviem sādžu krustiem  par godu Vissvētākajai Jaunavai Marijai.

Orbidānu krusts

V. Pabērze t. 29457114 kultura@vabolespag.lv

16:00

11.05.2022

Maija dziedājumi un lūgšanas pie ceļmalu krustiem Vaboles pagastā kopā ar etnogrāfisko ansambli „Vabaļis”