Lustīgais Bebra tirgus

Tūrisms

Amatiermākslas kolektīvu svētku koncerts – plkst. 20.00

 

Balle  līdz rīta gaismai kopā ar grupu ‘’TAIZERS’’ – plkst. 22.00

Bebrenes dzirnavas

19:00

23.06.2023

Vijoles un alta spēles studijas „Vijolīte” koncerts