LR proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I. Uškāne

18:00

16.11.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde