Literatūras izstāde: garīdzniekam un rakstniekam Jurim Rubenim-60

Kultūra

Subates pilsētas bibliotēka

A. Lošaka

20.12.2021 - 31.12.2021

”Grāfu Plāteru – Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā”. Izstāde, ko veidojusi Vaboles biedrība “Lixten”