“Līgosim kopā!”

Kultūra

ugunskura iedegšana, dejas, sadziedāšanās, siera degustācija un disko balle ar Squat dj team.

Maļinovas pagasta saieta nams

20:00

22.06.2023

Nāc nākdama Jāņu diena”- ziedu, zāļu sedziņu izgatavošanas meistardarbnīca