Līgo svētki Dvietes estrādē “Visa laba Jāņu zāle-Līgo vainagā!”

Kultūra

Rotāsimies ar svētku simbolu-vainagu!

Līgas un Jāņu godināšana.

Ugunskura iedegšana.

 

21.00 – Līgo nakts zaļumballe kopā ar Pēteri.

Dvietes estrāde

19:00

23.06.2023

Dvietes amatierteātra “Nebēdnieki” pirmizrāde