Lieldienu radošo darbu fotokonkurss “Lieldienas mūsu mājās”

Kultūra

Konkurss norisinās no 1. – 17. aprīlim.

Demenes KN

J. Morozova t. 65476708 kultura@demene.lv

01.04.2023

Lieldienu pasākums “Lieldienas Demenē”