Lieldienu pasākums “Atnāca Lieldiena…”

Kultūra

Āra  sporta un radošās Lieldienu aktivitātes kopā ar folkloras kopu “Neicgalīši”.

Nīcgales tautas nams

A. Stikāne t. 29177299 kultura@nicgale.lv

14:00

18.04.2022

Pavasara groziņballe