Lieldienu pasākums ar sportiskām aktivitātēm

Kultūra

Atraktīvi brīvdabas konkursi, spēles, balvas.

Sventes tautas nams

V. Petaško t. 28228788 kultura@svente.lv

14:00

17.04.2022

Putnu dienu noslēguma pasākums