Lieldienu pasākums

Kultūra

Vokālā ansambļa “Avenes”, interešu kopas “Ivušķi”, jauniešu deju kolektīva “Druvāni” uzstāšanās, kā arī spēles, šūpošanās un olu ripināšana.

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

14:00

17.04.2022

Lieldienu pasākums “Lieldienu zaķiem pa pēdām”