Lieldienu balle kopā ar Juri Ostrovski un Valēriju Mukānu

Kultūra

Kafejnīca Virāža

21:00

31.03.2024

Pasākums “Lieldienu jampadracis” kopā ar Bebrenes Kultūras nama folkloras kopu “Ritam”