Lauksaimnieku balle

Kultūra

Salienas pagasta kultūras nams

J. Ondzule t. 29980399 kultura@saliena.lv

18:00

11.11.2022

Subates koka arhitektūras balvas “Goda zīmes” pasniegšanas sarīkojums