“Laid, lai pulkstenis iet” – senlaicīgo pulksteņu izstāde

Kultūra

Bebrenes Kultūras nama skatlogos

Maija Lasmane

01.01.2022 - 31.01.2022

“Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņojums laika griežos” (izstāde logos)