Lāčplēša diena. Lāpu gājiens

Kultūra

Lāpu gājiens no Ilūkstes Raiņa vidusskolas līdz Ilūkstes Kultūras un mākslas centram.

Svinīgs piemiņas brīdis pie stēlām. Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā Viestura Kairiša spēlfilma ”Janvāris”.

Ilūkstes Raiņa vidusskola un Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

L. Šaršūne t. 22081816 kultura@ilukste.lv

17:00

11.11.2022

“Latvija rakstu rakstos izrakstīta” - pasākums Latvijas valsts svētku priekšvakarā