Konkurss “Izveido savu Mārtiņdienas gaili”

Kultūra

(līdz 10.11. jāiesūta darbi)

plkst. 15.00 – apbalvošana

Dvietes KN sadarbībā ar bibliotēku

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

15:00

11.11.2022

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts “Mūsu sirdīs Latvija skan!”