Konkursa “Rotā māju Ziemassvētkiem” noslēgums

Kultūra

Laucesas pagasta teritorija

A.Bruns, V.Kvetkovska

29.12.2021

Ziemassvētku busiņš ciemos pie bērniem