Koncerts “Uzkāp, dziesma, debesīs!”!-dzīvās mūzikas koncerts. Piedalās viesi no Lietuvas.

Kultūra

Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zālē

A. Izranova t. 26070347 kultura@kalkune.lv

18:00

19.04.2024

Ceļu fonda komisija