Apvienotā finanšu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

08:30

09.03.2023

Latgales novada izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate