Apvienotā finanšu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

08:30

09.03.2023

Latgales novada izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate