Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:30

17.08.2023

Komiteju sēdes