Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

09:30

17.08.2023

Komiteju sēdes