Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00

08.02.2024

Dzīvokļa jautājumu komisijas sēde