Kino seansa vakars Animācijas filma “Lielais Indriķis”

Kultūra

Bebrenes pagasta kultūras nams

K. Rimeicāne t. 24930029 kultura@bebrene.lv

19:00

31.03.2023

Kino seansa vakars “Mans laulību projekts”