Karstā vasaras balle

Kultūra

Vokālo un deju kolektīvu uzstāšanās, vakara turpinājumā – dejas

Maļinovas pagasta saieta nams

19:00

21.07.2023

Mūzikas grupas Carnival Youth koncerts