Karaoke dziesmu vakars

Kultūra

Biķernieku pagasta kultūras nams

O. Pankova I. Vasiļjeva t.26293212 kultura@bikerniekupag.lv

18:00

14.05.2022

Radošā darbnīca “Dāvana mammai”