Jauniešu saliedējošs pasākums

Jaunatne

Ilūkstes pilsētas pārvalde

13:00 - 19:00

05.05.2023

Multimoduālās agrīnās intervences programmas STOP 4 - 7 īstenošana