Jauniešu projekta “Kopā stipri” īstenošana

Izglītība

Novada kultūras centrs “Vārpa”

N.Pēterāne

11:00

01.06.2022

Administratīvās komisijas sēde