Jauniešu nometne “Izdzīvošanas skola”

Jaunatne

Līksnas pagasts, Vaboles pagasts

Z.Ozola, L.Vaidere

11.07.2022 - 14.07.2022

Mājas kafejnīcu dienas