Jaunatnes lietu speciālistu sapulce

Jaunatne

Kultūras centrs “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils

O. Ņikitina

10:00

30.05.2023

Mobilā mamogrāfa izbraukums