Jauktā kora “Latgale” koncerts Baznīcu nakts ietvaros

Kultūra

Juzefovas sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca

A.Zarāne

21:00

28.05.2022

Mācību gada noslēguma pasākums