Jāņu ielīgošana katrā sētā, kur dzīvo Līgas un Jāņi

Kultūra

11.00 – 20.00 Jāņu ielīgošana katrā sētā, kur dzīvo Līgas un Jāņi

 

20.00 “Līgojam Dvietē!” Saulgriežu ielīgošana kopā ar Ilūkstes amatierteātri un disko balle

Dvietes pagasts, Dvietes parka estrāde

L. Kūliņa t. 29224062 kulinaliga@inbox.lv

11:00

23.06.2022

Jāņu vainagu darināšanas darbnīca