Izstāde “Ziemassvētku zābaciņi”

Kultūra

Bebrenes pagasta bibliotēka

E. Malahovska

01.12.2021 - 31.12.2021

Jaunieguvumu izstāde no muzeja krājuma