Izstāde veltīta Lietuvas Republikas Neatkarības dienai

Kultūra

Eglaines pagasta bibliotēkā

O.Hohlova, t.26529290, biblioteka@eglaine.lv

10.02.2022 - 28.02.2022

Meteņu aktivitātes Dvietes parkā „Pamāj ziemai!”