Izstāde Līksnas un Kalupes draudžu sakrālais mantojums (svētbildes, krustiņi, ornāti, trauki, altāra tekstīlijas, tērpi u.c.).

Skrindu dzimtas muzejs

I.Ozoliņa

01.02.2022 - 31.07.2022

Novada čempionāts telpu futbolā