Izstāde “Dvēseles mūzika”

Jeļenas Ondzules Gleznas zīmētas uz skaņu platēm.

Tabores Sabiedriskā centra skatlogos

M. Kuzmina, t.29991379, kultura@tabore.lv

14.03.2022 - 31.03.2022

Izstāde “Priekšauta stāsts”