Izstāde “Atmiņu ceļojums faleristikas pasaulē”

Anitas Geidas nozīmīšu kolekcija

Subates pilsētas bibliotēka

A. Šapala t. 25463336 biblioteka@subate.lv

03.05.2022 - 31.05.2022

Krucifiksu fotogrāfiju izstāde “Lūgšanu ceļš līdz krucifiksam”