Izstāde “1991. gada JANVĀRIS ugunskuru gaismā”/Barikāžu dalībnieku atceres dienai veltīta izstāde

Kultūra

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

I.Strode

13.01.2022 - 27.01.2022

Filma “Preses Karaliene” (zaļajā režīmā)