Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

J.Belkovskis

17.02.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde