Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

20.07.2023

Pārgājiens “Safari briežu dārzā”