Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

J.Belkovskis

01.12.2022

Ģimenes filma “Circenīša Ziemassvētki”