Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

J.Belkovskis

19.05.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde