Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

J.Belkovskis

21.04.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde