Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09.05.2024

Nekustamo īpašumu izsole