Izglītības iestāžu vadītāju metodiskā diena

Izglītība

Tiešsaistē

I. Linarde

11:00

17.03.2023

Novada pašvaldības domes sēde